Skibruene mellom sørlig og nordlig trasé er nå klare

Da har vi fått kjørt på snø på de to skibruene som binder sammen den sørlige og den nordlige traséen til årets Tromsø Skimaraton.
Dermed er det klart at det vi blir å gjennomføre på den nye 21 kilometerløypa. En stor takk til Entreprenør Roald Madsen for god bistand!

Den nye traséen starter på skistadion og følger løypa nordover der den krysser skibruene over Tverrforbindelsen etter ca 1 km. Deretter følges lysløypa videre nordover. Ved Solmyra svinger løypa sørover og man får den første harde stigningen før en kommer inn i hundeløypa og et mer småkuppert terreng.
Løperne vil gå mestparten av den såkalte «hundeløypa» før de returnerer til skibruene og går sørover forbi stadion.

Det vil stå løypevakter ved skibruene som vil passe på at alt går greit, og at eventuelle publikummere og andre som er ute kan passere trygt.
Vi ber likevel publikum være oppmerksom og vise ekstra hensyn.